X
تبلیغات
رویای بزرگ داشته باش !!!!
جون خودت داری میری یه نظر بده وبرو باشی تاريخ : 92/06/11 | 1:5 | نویسنده : نفیسه |
╬──────╗═══════════════════════════════╔
█──────║ ﭘﺴﺮ : ﭼﻄﻮﺭﯼ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ؟
╬──────╝═══════════════════════════════╚
█──────╗═══════════════════════════════╔
╬──────║ ﺩﺧﺘﺮ : ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻮ !
█──────╝═══════════════════════════════╚
╬──────╗═══════════════════════════════╔
█──────║ ﭘﺴﺮ: ﺑﺎﺷﻪ ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﻢ!
╬──────╝═══════════════════════════════╚
█──────╗═══════════════════════════════╔
╬──────║ ﺩﺧﺘﺮ : ﺑﺎﺷﻪ!
█──────╝═══════════════════════════════╚
╬──────╗═══════════════════════════════╔
█──────║ ﭘﺴﺮ : ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ !!
╬──────╝═══════════════════════════════╚
█──────╗═══════════════════════════════╔
╬──────║ ﺩﺧﺘﺮ : ﻣﻨﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ !ﺧﺐ ﺣﺎﻻ ﺑﺮﻭ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻮ !!!
█──────╝═══════════════════════════════╚ ╬──────╗═══════════════════════════════╔
█──────║ ﭘﺴﺮ : ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ…
╬──────╝═══════════════════════════════╚
█──────╗═══════════════════════════════╔
╬──────║ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺍﻭﻧﺎﻳﯽ ﮎ ﻳﻮﺍﺷﻜﯽ ﻋﺎﺷﻘﻦ
█──────╝═══════════════════════════════╚
█ ──██
█ ──██
█ ─▄██▄▄█

█ ─── ─── ▄███▄
█ ─── ──███─███
█ ─── ──▀██▄██▀
█ ─── ────███

█ ─── ─────── ▀██─██▀
█ ─── ──────── ██─██
█ ─── ──────── ▀█▄█▀
█ ─── ─ـ─────────▀───

█ ------------ــ-------ــــــ--ــــ-------─██▀▀▀█
█ ─── ──-----------ــــ──────██▄█
█ ─── ─---ــ-------ــــ---───-ــ─-██▀█
█ ─── ──----------ــــ──ــــ───██▄▄▄█
██(♥)██(♥)██(♥)██(♥)██(♥)██(♥)██(♥)██(♥)██(♥)██(♥)██(♥)██(♥)

تاريخ : 93/01/20 | 19:23 | نویسنده : نفیسه |


تاريخ : 93/01/20 | 19:21 | نویسنده : نفیسه |


تاريخ : 93/01/20 | 19:19 | نویسنده : نفیسه |
 روزی به خدا شکایت کردم که چرا من پیشرفت نمی کنم ؟ دیگر امیدی ندارم و می خواهم خود کشی کنم .
 ناگهان خدا جوابم را داد و گفت : 
 آیا درخت بامبو و سرخس را دیده ای ؟
 گفتم : بله دیده ام ......
 خدا گفت : موقعیکه درخت بامبو و سرخس را آفریدم ، به خوبی از آن ها مراقبت نمودم ....
 خیلی زود سرخس سر از خاک برآورد و تمام زمین را گرفت ، اما بامبو رشد نکرد ....
 من از او قطع امید نکردم ....
 در دومین سال سرخسها بیشتر رشد کردند اما از بامبو خبری نبود . در سالهای سوم و چهارم نیز  بامبوها رشد نکردند .
 از سال پنجم جوانه کوچکی از بامبوها نمایان شد .... و در عرض شش ماه ارتفاعش از سرخس بالاتر رفت . آری در این مدت بامبو داشت ریشه هایش     را قوی می کرد .
 آیا میدانی در تمامی این سالها که تو درگیر مبارزه با مشکلات و سختیها بودی در حقیقت ریشه هایت را مستحکم می ساختی ؟
 زمان تو نیز فرا خواهد رسید و تو هم پیشرفت خواهی کرد .
                                                                                   ناامید نشو .
تاريخ : 92/12/21 | 21:2 | نویسنده : نفیسه |
کوروش خیالت تخت در اینجا نگاه مردان ما به اندازه کافی حجاب دارد

کوروش راحت بخواب اینجا دختر های بلنده اوازه ایرانی شده اند داف

کوروش راحت بخواب که تعداد برای پسر هایمان افتخار محسوب میشود

کوروش راحت بخواب که ایران.ایران قدیم نیس

کوروش راحت بخواب اینجا به تو میگویند خرافات

کوروش راحت بخواب اینجا نامت در تقویم ایران نیس

کوروش راحت بخواب اینجا نامت را هم از کتاب ها حذف خواهند کرد

کوروش راحت بخواب اینها لیاقت داشتن تورا ندارند

کوروش تو بخواب که من بیدارممممممممممممممممممممممممتاريخ : 92/11/25 | 12:49 | نویسنده : نفیسه |


تاريخ : 92/11/25 | 12:47 | نویسنده : نفیسه |


تاريخ : 92/11/23 | 20:24 | نویسنده : نفیسه |
arezoo (1) arezoo (2) arezoo (3) arezoo (4) arezoo (5) arezoo (6) arezoo (7) arezoo (8) arezoo (9) arezoo (10) arezoo (11) arezoo (12) arezoo (13) arezoo (14) arezoo (15) arezoo (16)

تاريخ : 92/11/23 | 20:15 | نویسنده : نفیسه |


تاريخ : 92/11/23 | 20:5 | نویسنده : نفیسه |تاريخ : 92/11/17 | 14:10 | نویسنده : نفیسه |
WwW.FarsV.Com

 

ایده ای جالب برای دیر رسیدن به کلاس ؟البته ؟

کلاسه شون در نداره یادم باشه یکی براشون بخرم ؟؟تاريخ : 92/10/28 | 20:29 | نویسنده : نفیسه |
WwW.FarsV.Com

تاريخ : 92/10/28 | 20:27 | نویسنده : نفیسه |
WwW.FarsV.Com

تاريخ : 92/10/28 | 20:24 | نویسنده : نفیسه |
WwW.FarsV.Com

تاريخ : 92/10/28 | 20:22 | نویسنده : نفیسه |
WwW.FarsV.Com

تاريخ : 92/10/28 | 20:22 | نویسنده : نفیسه |
WwW.FarsV.Com

تاريخ : 92/10/28 | 20:21 | نویسنده : نفیسه |
WwW.FarsV.Com

تاريخ : 92/10/28 | 20:20 | نویسنده : نفیسه |
WwW.FarsV.Com

 

اعتماد به سقف زیادی کار دستت میده .

 تاريخ : 92/10/28 | 20:19 | نویسنده : نفیسه |
WwW.FarsV.Com

تاريخ : 92/10/28 | 20:18 | نویسنده : نفیسه |
 

WwW.FarsV.Com

 

اگه میمردن کی میخواست جواب گو باشه :

معلومه اونا آمدن جلو ماشینه .تاريخ : 92/10/28 | 20:17 | نویسنده : نفیسه |
WwW.FarsV.Com

تاريخ : 92/10/28 | 20:16 | نویسنده : نفیسه |
عکس های متحرک

 

هه هه هه هه ....... تکراری بود میدونم .ولی ببخشید دیگه آخه خیلی خیلی دوسش دارم ....تاريخ : 92/10/28 | 20:15 | نویسنده : نفیسه |


تاريخ : 92/10/28 | 17:3 | نویسنده : نفیسه |


تاريخ : 92/10/28 | 17:2 | نویسنده : نفیسه |
khodkoshi.gif

تاريخ : 92/10/28 | 16:59 | نویسنده : نفیسه |
به  یه ...... میگن با عناصر جمله بساز میگه ؟؟؟؟؟؟

.

.

.

میگه وقتی سیفونو میکشی اَنا سر میخورن .........تاريخ : 92/10/26 | 22:16 | نویسنده : نفیسه |
رمانتیک ترین داستان عاشقانه:

 قصه رومئو ژولیت نیست که با هم مردند.

 !بلکه قصه پدربزرگ و مادربزرگیست که به پای هم پیر شدند !تاريخ : 92/10/26 | 16:17 | نویسنده : نفیسه |
 

من دخترم!انقدرخاصومهربان که ندیده ای من دخترم!با چشمای زیباو براق!

من دخترم!اشک هایی دارم به اندازه دریا

و حرفهایی دارم گاهی بزرگتر از اسمان.

من دخترم!به شکل ماه و گاهی زیباتر از ماه

من دخترم!با قدی بلندو خترانه

من دخترم!همانی که تو بهش میگی ضعیفه

من دخترم!مخلوقی عزیز در نگاه پیامبر(ص)

من دخترم!همانی که از ترس پسر هایی مثل تو باید راه مدرسه تا خانه رابدود

من دخترم!گاهی شماره هایی از تو و گاهی چشمک هایی از تو ارامشم راگرفت

من دخترم!فقط به جرم دختر بودن

حوای کسی نمیشم

که به هوای دیگری برود.

اره من دخترم!

م دخترم!گاهی میان این همه انسان نرمال کم میاورم(خسته میشوم)

میبرم...(من یک دخترم)

صافم سادم و این دختر بودن را دوست دارم.

ی دخترلوس و تیتیش مامانی و نانازی

اره افتخار میکنم که دخترم و برام مهم نیست

که این جنس مذکر که بهش میگن(مرد)

درباره من چی فکر میکنه

این خودمم و وجودم و اخلاقم...

افتخار میکنم که از سوسکو موش میترسم

افتخار میکنم که خانوادم برام مهمن

افتخار میکنم که ظرافت دخترونمو

حفظ میکنم

افتخار میکنم که خودمو دنیای خودمو خدای خودم هستیم

افتخار میکنم فرزند حوا هستم.

و این باعث افتخارمه که نمیذارم کسی به دختر بودنم لطمه بزنه

تاريخ : 92/10/09 | 15:59 | نویسنده : نفیسه |

ﻫﺴﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﭘﺎﻙ ﺷﺪﻥ
ﺁﺭﺍﻳﺸﺸﻮﻥ ﻧﻴﺴﺘﻦ ..
ﭼﻮﻥ ﺁﺭﺍﻳﺸﻰ ﻧﺪﺍﺭﻥ ...
ﻫﺴﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﻳﻰ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﻳﻪ ﭘﺴﺮ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ
ﻣﻴﺒﻴﻨن ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻧﻤﻴﻠﺮﺯﻩ !
ﭼﻮﻥ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﺩﻟﻪ ﻧﻪ ﮊﻟﻪ ..!
ﻫﺴﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﻥ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﺴﺮﺍ
ﻛﻒ ﻧﻤﻴﻜﻨﻦ !
ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻨﺎ ﺩﺧﺘﺮﻥ ﻧﻪ ﺩﻟﺴﺘﺮ ..!
ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﻣﻘﺪﺳﻪ،
ﺍﮔﻪ ﺑﻬﺶ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﺸﻦ ﻫﻤﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺸﻘﺸﻮﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺪﻥ ........
ﺳﻼﻣﺘﯿﺸﻮﻥ..... ♥♥♥♥♥♥♥♥ وسلامتیممم

ببخشیدتاريخ : 92/10/09 | 15:51 | نویسنده : نفیسه |